HƯỚNG DẪN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN BĐS NHÀ NƯỚC

Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng:

1. Bên mua viết thư ngỏ gửi lãnh đạo UBND TP.HCM với mong muốn mua dự án bất động sản
2. Ký hợp đồng ủy thác với Công ty Địa ốc Govaland.
3. Ký giấy ủy quyền để Công ty Địa ốc Govaland thay mặt bên mua tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.
4. Gửi kèm hồ sơ năng lực bên mua.
5. Gửi kèm chứng minh năng lực tài chính.

Quy trình thực hiện:

1. Công ty Địa ốc Govaland sắp xếp cuộc hẹn để bên mua làm việc trực tiếp với ban quản lý dự án sau khi UBND TPHCM xem xét hồ sơ năng lực bên mua.
2. Bên mua tiến hành treo tiền để mua hoặc nhận chuyển nhượng dự án.
3. Công ty Địa ốc Govaland hỗ trợ tư vấn cho bên mua cho đến khi dự án được chuyển nhượng xong.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Công ty Địa Ốc GovaLand
Call: 0931.336.443 - 0966.338.560
Zalo: 0898 312 522